Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2013

ΕΚΔΟΧΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ
Η ταυτότητά μου ήσουν πάντα εσύ
Εσύ αν θα είχες ταυτότητα
Ήταν πάντα το ζητούμενο.

Η ταυτότητά μου θα είσαι πάντα εσύ
Εσύ αν είχες ταυτότητα
Ήταν πάντα το ζητούμενο.

Η ταυτότητά μου θα είσαι πάντα εσύ
Εσύ αν θα έχεις ταυτότητα
Θα είναι πάντα το ζητούμενο.

Η ταυτότητά μου ήσουν πάντα εσύ
Εσύ αν έχεις ταυτότητα
Είναι πάντα το ζητούμενο. 


Ελένη Λιντζαροπούλου 

20 Ιουνίου 2013