Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2012

Κουβέντα                     «…και ήκουσεν ρήματα άρρητα»


Μη αναγνωρίζοντας όμως
Τη φωνή και τη γλώσσα

Κρύφτηκε

Τι ανθρώπινη αντίδραση.

Μπροστά στο Θεό και στο Φόβο
Γινόμαστε άνθρωποι.

Α, Ναι! Και στον Έρωτα,
Αλλά αυτό μην το ξαναπείς.

Ε.Λ. 


4/6/2012