Παρασκευή, 6 Ιανουαρίου 2012

ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ

Τι συγκινητικά τα λόγια του Απολυτικίου…

«Αγαπητόν Σε Υιόν ονομάζουσα.»

Η ομολογία της Αγάπης
προϋπόθεση μαρτυρίας
και φανέρωσης. 

Η Σάρκωση της Αγάπης
ο Αγιασμός της Ζωής.
Σχέση Προσώπων,
τίποτα λιγότερο.