Σάββατο, 10 Μαρτίου 2012

Διαλεκτική

Κάποτε ένα όνειρο

λογαριάζαμε να είναι

ίσα με μια τρικυμία

Τώρα μια κουταλιά νερό

κι αυτό δεν βρίσκεται.Η εικόνα είναι του Simon Pemberton