Τρίτη, 20 Μαρτίου 2012

Παγκόσμια ημέρα ποίησης


Θα φτάνουμε ως εκείνη τη μέρα αργά

Κάθε μέρα και λίγο απ’ το μόχθο

Κάθε μέρα και λίγο απ’ την αγρύπνια

Κάθε μέρα και λίγο


Όχι για να γιορτάσουμε

Όχι.

Πού να ‘βρει τόπο να στηθεί η γιορτή;


Μόνο για να υπογραμμίσουμε

-με τρεις λέξεις-

Το έλλειμμά μας.


20/3/2012

και 19/3/2011


Στην εικόνα: καθιστή μορφή χαραγμένη σε βότσαλο από τη Μαγούλα Μαγνησίας χρονολογείται περί το 6.500 - 4.500 π.Χ. Μουσείο Βόλου.